درباره پیشگامان جهان صنعت آسیا

شرکت پیشگامان جهان صنعت آسیا، مجموعه ای تجاری، فنی و مهندسی تخصصی در زمینه ماشین آلات صنعتی بوده و هدف راهبردی آن تامین ، تجهیز ، ارائه خدمات فنی و مهندسی و ارائه آموزشهای مورد نیاز صنایع مختلف ، موسسات ، کارگاههای فعال در زمینه ماشین افزار می باشد. مدیران و پرسنل این شرکت با پیشینه ای 30 ساله و تجربه مستقیم در این صنعت بر این باورند  که در جهت رضایت حداکثری خریدارن و مشتریان نهایت  تلاش خود را معمول و خدمات خود را در یاد و ذهن مشتریان خود ماندگار نمایند.

صنعت ماشین ابزار صنعتی مولد ودرونزا و قوه محرکه و پیشران تولید وصنعت محسوب میگردد و شرکت پیشگامان جهان صنعت آسیا مفتخر است بعنوان عضوی پیشرو از جامعه صنعتی ، بخشی از نیاز مندی های وسیع این حوزه را در زمینه های فن آوری و مهندسی تامین و پشتیبانی نماید.
    

رخدادهای اخیر

هر آنچه در مورد رخداد ها و مطالب جدید باید بدانید

آپدیت وب سایت جدید

شرکت پیشگامان جهان صنعت آسیا، مجموعه ای تجاری، فنی و مهندسی تخصصی در زمینه ماشین آلات صنعتی بوده و هدف ...

مشاهده کامل

آپدیت وب سایت جدید

پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان

شرکت پیشگامان جهان صنعت آسیا، مجموعه ای تجاری، فنی و مهندسی تخصصی در زمینه ماشین آلات صنعتی بوده و هدف ...

مشاهده کامل

پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان

راه اندازی سیستم سفارش نمایندگان

شرکت پیشگامان جهان صنعت آسیا، مجموعه ای تجاری، فنی و مهندسی تخصصی در زمینه ماشین آلات صنعتی بوده و هدف ...

مشاهده کامل

راه اندازی سیستم سفارش نمایندگان

شرکت پیشگامان جهان صنعت آسیا، مجموعه ای تجاری، فنی و مهندسی تخصصی در زمینه ماشین آلات صنعتی بوده و هدف راهبردی آن تامین ، تجهیز ، ارائه خدمات فنی و مهندسی و ارائه آموزشهای مورد نیاز صنایع مختلف

Close 22